Doprava na dovolenku

Letecká doprava

Letecká doprava je zabezpečená formou charterových letov. Lietame z letísk Bratislava, Košice, Poprad a Sliač. Počas letu je na palube lietadla servírované malé občerstvenie.

Po príchode na letisko minimálne 2 hodiny pred odletom je nutné sa dostaviť k pultu check-in (registrácia k letu), ktorý je označený destináciou do ktorej cestujete.

Pri check-ine stačí Váš platný pas, resp. platný občiansky preukaz. Pri pulte check-in Vám bude zamestnancom letiska po predložení pasu odovzdaný palubný lístok spolu s batožinovým lístkom. Batožina podávaná na prepravu v batožinovom priestore lietadla musí byť uzamknutá a označená visačkou, na ktorej je uvedené Vaše meno, priezvisko a adresa Vášho trvalého pobytu. Za jej stratu, resp. poškodenie je zodpovedná letecká spoločnosť. Pokiaľ táto situácia nastane, je potrebné udalosť nahlásiť ihneď po prílete na príslušnom mieste na letisku (Lost and Founds) a spísať škodový protokol.

Hmotnosť batožiny na osobu je všeobecne stanovená na 15 kg (môže byť rozdielna podľa leteckých spoločností). Navyše môžete mať príručnú batožinu s povolenou hmotnosťou 5 kg na osobu a maximálnymi rozmermi 56 x 45 x 25cm. Letecká spoločnosť môže vyžadovať príplatok za extra kilogramy. Príručná batožina nesmie obsahovať nebezpečné predmety (o. i. nôž, nožnice, pilník, pinzeta a iné). V prípade ich nálezu na bezpečnostnej kontrole budú odobraté a zneškodnené.

Miesta v lietadle prideľujú pracovníci letiska pri kontrole identity a odovzdávania batožiny a naša CK ich prideľovanie nemôže ovplyvniť.

Autobusová doprava

K dispozícii sú Vám diaľkové klimatizované autobusy, ktorými Vás bezpečne a pohodlne dopravia profesionálni vodiči s dlhoročnými skúsenosťami.

Pri odchodoch a príchodoch je nutné počítať s mimoriadnymi situáciami na cestách a hraničných prechodoch, ktoré môžu viesť k časovým posunom.

Vzhľadom k časovej nadväznosti odchodov z jednotlivých miest je nutné, aby každý účastník zájazdu bol pripravený na príslušnom nástupnom mieste 15 minút pred odchodom. Počas cesty nasleduje približne po každých 4-5 hodinách cca 20-min hygienická prestávka, tú môžete využiť i na zakúpenie občerstvenia v podobe teplých i studených nápojov u vodičov. Vzhľadom na komfort cestujúcich a obmedzený batožinový priestor je povolená 1 cestovná batožina a 1 malá príručná taška na osobu. Riadne nezabalenú batožinu ako i batožinu naviac nie sú vodiči povinní naložiť. Z toho dôvodu si, prosím, na nástupné miesto zbytočne neberte batožinu naviac (balenia minerálnych fliaš, niekoľko kilogramové balenia potravín a pod.), takáto batožina totiž nebude akceptovaná a naložená. Počas cesty od 23.00 do 07.00 hod. prosím zachovajte nočný kľud a nežiadajte prehrávanie videofilmov.

Kombinovaná doprava

Ak sa rozhodnete spojiť pohodlie a rýchlosť leteckej dopravy s cenovou výhodnosťou autobusovej, vo vybraných termínoch Vám ponúkame možnosť dopravy kombinovanej. Znamená to, že vždy jedna cesta (na pobytové miesto alebo späť) bude letecky a jedna diaľkovým klimatizovaným autobusom.

Vlastná doprava

Ak cestujete na miesto pobytu individuálne, potrebujete okrem bežných dokladov na vedenie motorového vozidla aj zelenú kartu, ktorú Vám vydá Vaša poisťovňa, kde máte uzavreté Povinné zmluvné poistenie. Doporučuje sa aj medzinárodný vodičský preukaz. Pokiaľ cestujete na požičanom aute, potrebujete aj notársky overený súhlas majiteľa vozidla. Dieťa do 12 rokov musí mať pri prejazde väčšiny krajín bezpečnostnú sedačku. Odporúča sa dodržiavať stanovená rýchlosť a rešpektovanie pravidiel cestnej premávky.